Author: admin

สำหรับคนในวงการคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่สำหรับคนนอก (วงการ) หรือคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นคนใวงการอาจมีคำถามว่า คืออะไร? เกิดมาไม่เคยได้ยินว่าเหล็กเบา...

พาณิชย์เผย เซี่ยงไฮ้ เป็นสุดยอดเมืองที่มีมูลค่าจีดีพีสูงสุดของ ‘จีน’ หลังมีประกาศปรับมาตรการภาษีมูลค่าเพิ่ม และการค้าไทย – จีน 5 เดือนแรกของปี 60 พุ่งทะลุ 30 %...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แก้ไขมาตรฐานเหล็ก 2 มาตรฐาน เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิต และการใช้งานในปัจจุบัน หลังเวียนร่างมาตรฐานขอรับข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตราพระราชกฤษฎีกา มีผลใช้บังคับ 27 พฤศจิกายน 2560 นี้...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา) โดยเฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่มีแนวโน้มต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิตเหล็กในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดโครงการ ส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศตามนโยบายรัฐบาล คาดยอดใช้เหล็กในโครงการเฟสแรกสูงหลายแสนตัน...

ในภาวะที่ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างเช่นในทุกวันนี้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเองก็หนีไม่พ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เช่นกัน นั่นจึงทำให้เทคโนโลยีในกลุ่ม Augmented Reality (AR) เริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้น และถูกหยิบมาใช้งานบ่อยขึ้นในธุรกิจก่อสร้างของญี่ปุ่น โดยบริษัทผู้รับเหมามองว่า เทคโนโลยี AR นี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลา และแรงงานให้กับองค์กรได้นั่นเอง...