เหล็กเบา VS เหล็กเต็ม

เหล็กเบา VS เหล็กเต็ม

สำหรับคนในวงการคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่สำหรับคนนอก (วงการ) หรือคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นคนใวงการอาจมีคำถามว่า คืออะไร? เกิดมาไม่เคยได้ยินว่าเหล็กเบา… มีแต่เหล็กหนัก… เรามีคำตอบให้ครับ

อธิบายง่ายๆเลยก็คือ เหล็กเบา คือเหล็กที่ถูกผลิตไม่ตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ในเรื่องต่างๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ าประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต หรือ วิธีการตรวจสอบ เป็นต้น โดยคุณสมบัติที่สำคัญคือ เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักของเหล็กรูปพรรณ ส่วนเหล็กเต็ม คือ เหล็กที่ผลิตได้ตามมาตราฐานของ สมอ. มาตราฐานนี้เราเรียกว่า มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ที่เราคุ้นหูกันดี

เหล็กเบา นอกจากเรื่องการผลิตที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของ สมอ. แล้ว บางครั้งเหล็กเบายังเกิดจากการเป็นเหล็กรีดซ้ำ ซึ่งหมายถึง การนำเศษเหล็กที่ผ่านการใช้งานแล้วมารีดใหม่ ส่งผลให้มีค่ารับแรงอัดและแรงดึงได้น้อยลงไม่ตรงตามที่ถูกคำนวนไว้ ก่อให้เกิดการถล่มของโครงสร้างอาคาร

ก่อนที่จะมีการก่อสร้างสิ่งใดก็ตาม สถาปนิก วิศวกร จะทำการคำนวนรายการวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการเอาไว้ ในกลุ่มของงานเหล็ก โดยเฉพาะงานราชการจะระบุว่าต้องใช้เหล็ก มอก. สิ่งนี้เรารู้กันว่าคือ เหล็กเต็ม แต่ในการก่อสร้างทั่วไป หากผู้รับเหมาหรือผู้ควบคุมการก่อสร้างต้องการลดต้นทุนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน หรือผู้อยู่อาศัย จึงมักจะใช้ เหล็กรูปพรรณ ที่ไม่มี มอก หรือเหล็กเบา โดยให้เหตุผลว่าใช้ได้เหมือนกัน!?! และอ้างว่ามาตราฐาน มอก ที่ตั้งใว้ดีเกินความจำเป็น! ซึ่งถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง

แต่เดี๋ยวก่อน!!…ไม่ใช่ว่าเหล็กเบาจะไร้ประโยชน์เสียเลย เราสามารถนำเหล็กเบามาใช้เป็นตัวช่วยในงานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก เช่น เหล็กเส้นในงานหล่อกระถางต้นไม้ เหล็กหนวดกุ้งในผนังก่ออิฐ เหล็กกล่องทำโครงสวนแนวตั้ง ทำหลังคากันสาดขนาดเล็ก หรือตกแต่งประตูรั้ว เป็นต้น

สรุป เหล็กเบาและเหล็กเต็ม สามารถใช้ในงานก่อสร้างได้ทั้งหมดเพียงแต่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและคำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานจริง

คำแนะนำสำหรับทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ คือ ความพอดีของทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการไม่ควรบีบต้นทุนการก่อสร้างมากจนทำให้ผู้รับเหมาต้องลดต้นทุนเพื่อให้เหลือกำไร ส่วนผู้รับเหมาเองก็ควรมีความพอเพียงในการคาดหวังกำไร และรู้จักเรียนรู้วิธีการบริหารต้นทุนการก่อสร้างเพื่อใม่ให้เกิดการรั่วไหลและได้กำไรสูงสุดเช่นเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก บ้านสวนพอเพียง และ scgbuildingmaterials.com

ศัพท์ท้ายเรื่อง
เหล็กเบา = เหล็กไม่เต็ม เหล็กโรงเล็ก
เหล็กเต็ม = เหล็ก มอก. เหล็ก บลส.