พาณิชย์เคาะเรียกเก็บเอดีเหล็กรีดร้อนฯจีน-มาเลเซีย พร้อมหลอดท่อเหล็กจากจีน-เกาหลีใต้ 5 ปี

พาณิชย์เคาะเรียกเก็บเอดีเหล็กรีดร้อนฯจีน-มาเลเซีย พร้อมหลอดท่อเหล็กจากจีน-เกาหลีใต้ 5 ปี

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ทตอ. ซึ่งมีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) สินค้าแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซียต่อไป เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตราเดิม ร้อยละ 30.91 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน และร้อยละ 23.57 – 42.51 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับประเทศมาเลเซีย

พร้อมทั้งให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตราร้อยละ 3.22 – 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน และอัตราร้อยละ 3.49 – 53.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ยังมีมติต่อร่างผลชั้นที่สุดกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้ยุติการไต่สวนฯ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการไต่สวน สินค้าดังกล่าวมีการทุ่มตลาด แต่มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสำคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งจะได้มีการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อไป

การพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าจากประเทศต่างๆ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการไต่สวนอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบ และพิจารณาข้อมูลหลักฐานที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก
Cr : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์