เลือกสินค้า

เหล็กตัวยู

มาตรฐาน มอก. 1228–2549 (2006)

Clear
จำนวน
จำนวน
Description

เหล็กรางพับ เรียกกันทั่วไปว่า รางยู รางร่อง เหล็กพับร่อง
รูปร่างหน้าตัดเป็นตัวยู (U)

Additional Information
WeightN/A