มาตรฐาน มอก. 1228–2561

เหล็กตัวซี
C Light Lip Channel

เหล็กตัวซี มีชื่อเรียกทั่วไป แปหลังคาแปซี โครงตัวซี มีหน้าตัดเป็นรูปตัว ซี ( C )

ข้อมูลเพิ่มเติม
ขอราคา / สั่งซื้อ
มาตรฐาน มอก. 1228–2561

เหล็กตัวแซด
Light Lip Z

เหล็กตัวแซด ใช้กับงานโครงสร้าง โครงหลังคา หน้าตัดเป็นรูปตัวแซด (Z)

ข้อมูลเพิ่มเติม
ขอราคา / สั่งซื้อ
มาตรฐาน มอก. 1228–2561

เหล็กฉาก
Angle Bar

เหล็กฉากพับ หรือเหล็กฉาก เหล็กมุม ใช้กับงานโครงหลังคา โครงสร้างทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
ขอราคา / สั่งซื้อ
มาตรฐาน มอก. 1228–2561

เหล็กตัวยู
Light Guage Channels

เหล็กรางพับ หรือรางยู รางร่อง เหล็กพับร่อง รูปร่างหน้าตัดเป็นตัวยู (U)

ข้อมูลเพิ่มเติม
ขอราคา / สั่งซื้อ

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามราคาได้รวดเร็วผ่านช่องทาง

วิธีการขอราคาออนไลน์


1. คลิกที่ “สินค้า” →เลือกประเภทสินค้าและขนาดที่ต้องการ → ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการ

2. คลิก “ขอราคา”

3. คลิก “ดูรายการ” เพื่อตรวจสอบรายการสินค้าและจำนวนสินค้า หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือประเภทสินค้าอย่าลืมคลิก “อัพเดทใบเสนอราคา” เพื่ออัพเดต

4. คลิก “ดำเนินการขอใบเสนอราคา” → กรอกข้อมูลและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าพร้อมใส่รายละเอียดในช่องว่าง *หากมี*

5. คลิก “ดำเนินการขอใบเสนอราคา” ระบบจะแจ้งเจ้าหน้าที่ NSC แล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 24ชม. เวลาทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหล็กแผ่นรีดร้อน คืออะไร?

เหล็กแผ่นรีดร้อน ผลิตโดยกระบวนการรีดร้อนที่อุณหภูมิสูง มีความหนาตั้งแต่ 0.9 มม. ขึ้นไป มีผิวสีเทาดำเนื่องจากออกไซด์ของเหล็กที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง เหล็กแผ่นรีดร้อนอยู่ในรูปม้วนหรือแผ่น สามารถนำไปใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพผิวสูงนัก เช่น
• พับเป็นเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง เช่นเหล็กรูปตัวซี (C-Channel)
•  ม้วนทำท่อขนาดเล็ก (Pipe and tube)
•  ม้วนทำท่อขนาดใหญ่ (Spiral pipe)
•  ทำถังแก๊สหุงต้ม
•  ทำตู้คอนเทนเนอร์
•  ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือ
•  ใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนช่วงล่างของรถยนต์ที่ต้องการความแข็งแรง
•  ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเหล็กแผ่นรีดเย็น

เหล็กแผ่นรีดเย็น คืออะไร?

เหล็กแผ่นรีดร้อน ผลิตโดยกระบวนการรีดร้อนที่อุณหภูมิสูง มีความหนาตั้งแต่ 0.9 มม. ขึ้นไป มีผิวสีเทาดำเนื่องจากออกไซด์ของเหล็กที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง เหล็กแผ่นรีดร้อนอยู่ในรูปม้วนหรือแผ่น สามารถนำไปใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพผิวสูงนัก เช่น
• พับเป็นเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง เช่นเหล็กรูปตัวซี (C-Channel)
•  ม้วนทำท่อขนาดเล็ก (Pipe and tube)
•  ม้วนทำท่อขนาดใหญ่ (Spiral pipe)
•  ทำถังแก๊สหุงต้ม
•  ทำตู้คอนเทนเนอร์
•  ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือ
•  ใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนช่วงล่างของรถยนต์ที่ต้องการความแข็งแรง
•  ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเหล็กแผ่นรีดเย็น

ความแตกต่างของเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็น

การนำม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อนไปรีดเย็นต่อ จะได้เหล็กแผ่นที่มีผิวมันกว่า แต่ยังเหลือความเครียดในเนื้อเหล็กอยู่ทำให้มีความแข็งสูง ความสามารถในการยืดตัว (Elongation) ต่ำและยังมีความไม่สม่ำเสมอของคุณสมบัติเชิงกลในทิศทางต่างๆสูง จึงไม่เหมาะแก่การใช้งานขึ้นรูป ต้องเข้าสู่กระบวนการอบอ่อน (Annealing) เพื่อให้คลายความเครียดในเนื้อเหล็กลง โดยความหนาแทบไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงความเรียบของคุณภาพผิว และขจัดการยืดตัว ณ จุดคราก (Yield point elongation) ทำให้สามารถนำไปใช้ขึ้นรูปได้ดีและสม่ำเสมอมากขึ้น โดยทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนและผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชั้นคุณภาพ (Grade) และประเภทการนำไปใช้งาน

เหล็กกล่องคืออะไร?

เหล็กล่อง (Steel Tube) หรือนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เหล็กแป๊บ เป็นเหล็กในกลุ่มเหล็กโครงสร้าง มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถรับแรงต้านขณะใช้งานได้ดี นิยมใช้ทำโครงหลังคาเหล็ก หรือคานเหล็ก เป็นต้น
เหล็กกล่อง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. เหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และ 2.เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน)
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวมาตรฐานเส้นละ 6 เมตร หรือ 6,000 มิลลิเมตร การวัดความยาวนิยมวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร วัดแล้วต้องมีค่า +/- ได้ไม่เกิน 2% (ยาวไม่เกิน 6,120 มิลลิเมตร และไม่สั้นกว่า 5,880 มิลลิเมตร) ทุกเส้นต้องยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ นิยมนำมาใช้กับโครงสร้างที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก เช่น เสา นั่งร้าน สามารถนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้โดยการนำไปประยุกต์ เพราะมีน้ำหนักเบา และแข็งแรง ทนทาน
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) คือเหล็กกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวมาตรฐานเท่ากันกับเหล็กแป๊บเหลี่ยม ทุกเส้นยาวเท่ากัน เหล็กกล่อง ประเภทนี้ใช้ทำ เสา นั่งร้าน และนำไปใช้แทนไม้หรือคอนกรีตได้เช่นเดียวกันกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยจตุรัส

วีธีการป้องกันไม่ให้อาคารโครงสร้างเหล็กเกิดสนิมได้อย่างไร ?

เหล็กต้องไม่เป็นสนิมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก แต่ไม่ต้องวิตกกังวลที่เห็นผิวเหล็กเป็นสนิม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเหล็กได้สัมผัสกับอากาศและความชื้นพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติตามสภาพร้อนชื่นในประเทศไทย วีธีป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิมก็คือ ทำการเคลือบผิวเหล็กด้วยการทาสีกันสนิม ซึ่งจะทำให้เนื้อเหล็กไม่สัมผัสกับอากาศและความชื่นนั่นเอง ซึ่งก่อนที่จะทาสีกันสนิม แนะนำให้ใช้แปรงขัดสนิ้มเดิม หรือทำการพ่นทรายก่อนที่จะทาสีกันสนิม หลังจากนั่นจึงค่อยทาสีกันสนิมในส่วนที่ต้องการการป้องกัน

What our customers have to say

บ้วนฮ่งไถ่สตีล

คุณภาพสินค้าดีมาก

BTS Marketing

สินค้าเมื่อนำเสนอโครงการหรือหน่วยงานไม่มีหลุด ผ่านตลอด การบริการไม่ติดปัญหา

ศิริกุลสตีล

คุณภาพสินค้าดี ตรงตามสเปค

ธนาสาร

ตามงานได้ดี มีข้อมูลให้ครบ สินสินค้าตรงตามกำหนด ถ้าหากเกิดปัญหาส่งของล่าช้า จะแจ้งลูกค้าก่อนเสมอ

กวงฮั้วพานิชย์

คุณภาพสินค้าดี แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว

TS STEEL

ดี สามารถผลิตได้ตามที่ต้องการ